Miesto pre zdravý život

Predstavujeme Vám novú obytnú zónu Kalvín Rastislavice, ktorá ponúka kľudné prostredie pre rast Vašich detí, potrebnú občiansku vybavenosť, skvelé možnosti oddychu a jednoduchú dopravu do okolitých miest.

Jedinečnosťou projektu Kalvín je možnosť vytvorenia bezkolízneho prístupu do každej z nehnuteľností a tiež splnenie technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Obytná zóna Kalvín v Rastislaviciach

Projekt bol vytvorený citlivou rukou architekta a vznikol so zámerom navrhnúť esteticky a organizačne vyvážený obytný celok so zachovaním vidieckeho charakteru. Lokalita Kalvín je územie s celkovou rozlohou 46 000 m2 a nachádza sa v nezastavanej okrajovej časti Rastislavícv okrese Nové Zámky, pri vjazde od obce Jatov.

Obytná zóna Kalvín pozostáva z  20 stavebných pozemkov určených pre samostatne stojace rodinné domy, zo 6 rodinných domov v radovej zástavbe a 2 bytových domov ponúkajúcich celkovo 36 bytov rôznej veľkosti. Lokalita disponuje základnou občianskou vybavenosťou, plánovaná je výsadba vysokej a nízkej zelene, športoviská a detské ihriská. Zóna je vybavená dostatočnými parkovacími plochami a potrebnou občianskou vybavenosťou.

V prvej etape výstavby investor pripraví inžinierske siete, zdroje energií a hlavné komunikácie. V druhej etape budú realizované stavby obidvoch foriem rodinných domov s vjazdmi a dobudovanie chodníkov pre peších, ako aj výsadba zelene. Paralelne bude pripravovaná výstavba rodinných domov.

V nadväznosti na plánovanú výstavbu kúpeľného ozdravného centra a budúci rozvoj tejto lokality, sú vzdialenosti medzi navrhovanými domami upravené podľa technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projek Kalvín počíta s možnosťou vytvorenia bezkolízneho prístupu k jednotlivým pozemkom alebo bytovým domom.


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam