Výborná poloha obce

Dostupnosť najbližších veľkých miest:

Nitra - Rastislavice                  23,1 km

Šaľa  - Rastislavice                 17,6 km

Nové Zámky - Rastislavice       23,2 km

Dopravná dostupnosť

Obytná zóna Kalvín Rastislavice sa nachádza v nezastavanej okrajovej časti obce, pri vjazde od obce Jatov.Zóna bude dopravne prístupná z dvoch smerov - z asfaltovej komunikácie pri vjazde do obce (cesta III.triedy č.III/06425) a z obecnej asfaltovej komunikácie v severnej časti navrhovanej obytnej zóny. Uvažovaný je aj tretí komunikačný vjazd, ktorý bude z organizačných a priestorových dôvodov riešený ako jednosmerná ulica. 

Dopravno-komunikačná sieť je navrhnutá tak, aby automobilovou dopravou nebol narušený fenomén voľného a bezpečného pohybu detí, ale aj ostatných obyvateľov vo vnútroblokovom priestore.


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam