Kalvín Rastislavice

 

Dostupné bývanie

Inžinierske siete

Občianska vybavenosť

Dopravná dostupnosť

Šport a oddych

 

O projekte Kalvín Rastislavice

Plánovaná obytná zóna Kalvín Rastislavice v okrese Nové Zámky bude realizovaná v spolupráci s obcou Rastislavice. Nachádza v nezastavanej okrajovej časti obce, pri vjazde od Jatova. Návrh osadenia 2 bytových domov, 20 samostatne stojacich rodinných domov a 6 rodinných domov v radovej zástavbe rešpektuje a zohľadňuje rovinatý terén tejto oblasti.

Obytná zóna ponúka ideálnu orientáciu pozemkov ku svetovým stranám a v nadväznosi na predpokladaný rozvoj územia o ozdravovacie centrum ponúka možnosť vytvorenia bezkolízneho prístupu (príjazdu) k jednotlivým stavebným pozemkom a bytovým domom.

Urbanistická kompozícia je jednoduchá, ulicová s perspektívnou obojstrannou zástavbou. Vznikla so zámerom navrhnúť esteticky a organizačne vyvážený urbanistický celok so snahou o zachovanie vidieckého charakteru zástavby.

Dopravno-komunikačná sieť je navrhnutá tak, aby automobilovou dopravou nebol narušený fenomén voľného a bezpečného pohybu detí, ale aj ostatných obyvateľov vo vnútroblokovom priestore.

Zázemie pre kvalitné životné prostredie v tejto časti obytnej zóny tvoria najmä navrhovaná vodná plocha, zariadenia pre relax a oddych, ihriská a športoviská, vysoká a nízka zeleň, s priamou dostupnosťou základnej vybavenosti a služieb.

 


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam