Vydané právoplatné stavebné povolenie na prekládku, rozšírenie ele. energie.

Vydané právoplatné stavebné povolenie na prekládku, rozšírenie ele. energie na stavebné objekty:

 

Trafostanica
22 kV vedenie č.245
NN káblový rozvod
Technologické zariadenie TS

Pridané: 09.01.2013


email:info@omcinvest.com

Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam